Hôm nay, Thứ ba 30 tháng Năm năm 2023lá số tử vi

Lưu trữ: Tử vi tháng 2 năm 2021

Isabelle Fortes

Năng lượng đến từ cụm hành tinh trong cung Bảo Bình sẽ đẩy bạn hướng tới tương lai! Mặt trời cho đến ngày 18, sao Thủy trong cả tháng và sao Kim cho đến ngày 25, báo hiệu những cải biến tích cực trong cuộc sống của bạn, những tình bạn đáng quý, những ý tưởng hiện đại và một tình yêu không mang tính sở hữu. Sao Mộc và sao Thổ cũng ở trong cung Bảo Bình báo hiệu sự mở rộng về nhận thức và những đóng góp mang tính xây dựng trong các vấn đề tập thể.

Sự hiện diện của sao Hỏa trong cung Kim Ngưu trong suốt cả tháng sẽ tạo một động lực mạnh mẽ thúc đẩy bạn có thể hoàn thành các mục tiêu của bản thân, đây là cơ hội đồng thời cũng là thách thức. Sao Thiên vương sẽ hỗ trợ các nhóm đầu tiên của mỗi cung Đất và cung Nước thông qua việc tạo ra những tình huống bất ngờ phù hợp với những sự kiện đang diễn ra. Từ ngày 19, Mặt trời trong cung Song Ngư sẽ điều chỉnh các nguồn năng lượng chung, không khí có phần trở nên thư giãn, bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn dưới hơi thở của sao Hải vương. Sao Diêm vương tiếp tục hành trình đi qua cung Ma Kết, thôi thúc các nhóm thứ 3 thay đổi. Đây cũng là một tháng đặc biệt bất ngờ đối với những đứa con của hoàng đạo, mọi thứ sẽ nhiều biến động đáng ngạc nhiên.

Đọc tử vi của bạn cho:

Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
Hàng tháng
Năm
Tử vi của bạn qua email:
Đăng ký của bạn được đăng ký, cảm ơn sự tin tưởng. Bạn sẽ sớm nhận được một lá số tử vi trong ngày trực tiếp trong hộp thư đến của bạn.
Đóng
Địa chỉ email không hợp lệ hoặc đã được đăng ký.
Đóng