Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Dấu hiệu tử vi hàng tháng Miên Dương Dấu hiệu tử vi hàng tháng Kim Ngưu Dấu hiệu tử vi hàng tháng Song Nam Dấu hiệu tử vi hàng tháng Bắc Giải Dấu hiệu tử vi hàng tháng Hải Sư Dấu hiệu tử vi hàng tháng Xử Nữ Dấu hiệu tử vi hàng tháng Thiên Xứng Dấu hiệu tử vi hàng tháng Hổ Cáp Dấu hiệu tử vi hàng tháng Nhân Mã Dấu hiệu tử vi hàng tháng Nam Dương Dấu hiệu tử vi hàng tháng Bảo Bình Dấu hiệu tử vi hàng tháng Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » »

Tử vi hàng tháng của bạn cho tháng 12 Mười Hai 2020
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Vũ trụ đang có một sự chuyển dịch. Những nguồn năng lượng của cung Nhân Mã tỏa ra từ Mặt trời cho đến ngày 21, từ sao Thủy từ ngày mùng 2 đến ngày 20 và từ sao Kim từ ngày 12 đến ngày 31 sẽ đặt những miếng ghép của sự tự tin và nhiệt tình để kết thúc một năm trong bầu không khí vui vẻ, hạnh phúc, giàu cảm xúc. Những dự án nào sẽ hấp dẫn chúng ta trong những tháng sắp tới ? Đặc biệt, sao Hỏa trong cung Bạch Dương sẽ sản sinh ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ tuyệt vời và giàu sức thuyết phục, báo hiệu những khởi đầu đầy hứa hẹn. Sao Thổ và sao Mộc đi vào cung Bảo Bình lần lượt vào ngày 19 và 20, những nguồn năng lượng của sự phát triển đang đong đầy. Nhóm đầu tiên của các cung Bảo Bình, Sư Tử, Kim Ngưu và Bọ Cạp có thể cảm nhận sự thay đổi này rõ rệt hơn.

Sao Thiên vương và sao Diêm vương, luôn luôn trong các cung Đất, tạo ra một sự chắc chắn trong cuộc sống, một sự đổi mới có lợi cho nhóm đầu tiên của Kim Ngưu và nhóm cuối của cung Ma Kết. Cho đến ngày 15, sao Kim trong cung Bọ Cạp tăng thêm những hương vị nồng nàn vào đời sống tình cảm của chúng ta. Từ ngày 22, Mặt trời và sao Thủy chiếu sáng chòm sao Ma Kết, đánh dấu sự kết thúc của một năm chăm chỉ, thận trọng và chăc chắn. Sao Hải vương tiếp tục đánh thức sự nhìn nhận đến thế giới tinh thần cho những bạn thuộc nhóm thứ 2 của cung Song Ngư. Những ngày nghỉ lễ hứa hẹn mang đến cho chúng ta nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Nếu bạn muốn truy cập tử vi hàng tháng của mình trong năm, hãy chọn tháng để tải tử vi của dấu hiệu của bạn:

Tử vi cho tháng 12 Mười Hai 2020 Miên Dương Tử vi cho tháng 12 Mười Hai 2020 Kim Ngưu
Tử vi cho tháng 12 Mười Hai 2020 Song Nam Tử vi cho tháng 12 Mười Hai 2020 Bắc Giải
Tử vi cho tháng 12 Mười Hai 2020 Hải Sư Tử vi cho tháng 12 Mười Hai 2020 Xử Nữ
Tử vi cho tháng 12 Mười Hai 2020 Thiên Xứng Tử vi cho tháng 12 Mười Hai 2020 Hổ Cáp
Tử vi cho tháng 12 Mười Hai 2020 Nhân Mã Tử vi cho tháng 12 Mười Hai 2020 Nam Dương
Tử vi cho tháng 12 Mười Hai 2020 Bảo Bình Tử vi cho tháng 12 Mười Hai 2020 Song Ngư
iPhone / iPad Android