Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Dấu hiệu tử vi hàng tháng Miên Dương Dấu hiệu tử vi hàng tháng Kim Ngưu Dấu hiệu tử vi hàng tháng Song Nam Dấu hiệu tử vi hàng tháng Bắc Giải Dấu hiệu tử vi hàng tháng Hải Sư Dấu hiệu tử vi hàng tháng Xử Nữ Dấu hiệu tử vi hàng tháng Thiên Xứng Dấu hiệu tử vi hàng tháng Hổ Cáp Dấu hiệu tử vi hàng tháng Nhân Mã Dấu hiệu tử vi hàng tháng Nam Dương Dấu hiệu tử vi hàng tháng Bảo Bình Dấu hiệu tử vi hàng tháng Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » »

Tử vi hàng tháng của bạn cho tháng 11 Mười Một 2020
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Sự hiện diện của Mặt trời cho đến ngày 21 và của sao Thủy từ ngày 11 trong cung Bọ Cạp mang đến những dòng năng lượng mạnh mẽ cho các cung hoàng đạo. Sao Kim trong cung Thiên Bình cho đến ngày 21 giúp cho cuộc sống và tình yêu trở nên dễ dàng hơn, chúng ta sẽ tìm được sự cân bằng cảm xúc và nhìn thấy vẻ đẹp của vạn vật xung quanh. Khi hành tinh xinh đẹp đi vào cung Bọ Cạp vào ngày 22, những cảm xúc sẽ trở nên thâm trầm và sâu sắc hơn một chút. Một cụm hành tinh trong cung Đất bao gồm sao Mộc, sao Thổ, sao Diêm vương và sao Thiên vương tiếp tục thôi thúc chúng ta hành động để giải quyết triệt để các vấn đề hoặc mang đến những thay đổi mang tính tất yếu. Tất cả đều vì sự phát triển của mỗi người chúng ta.

Trong suốt cả tháng, sao Hỏa trong cung Bạch Dương thôi thúc chúng ta hành động và có những phản ứng phù hợp trước mọi tình huống, chăm sóc bản thân để giữ mình luôn làm việc đúng phương pháp và hiệu quả. Sao Hải vương với nguồn năng lượng ngọt ngào mở những cánh cửa để chúng ta đến gần hơn với thế giới tinh thần. Kể từ ngày 22, Mặt trời trở lại cung Nhân Mã cùng với tinh thần lạc quan và sức mạnh chinh phục. Mặt trời ở vị trí hòa hợp với sao Hỏa, tuần cuối cùng sẽ rất năng động và có những đóng góp mang tính xây dựng.

Nếu bạn muốn truy cập tử vi hàng tháng của mình trong năm, hãy chọn tháng để tải tử vi của dấu hiệu của bạn:

Tử vi cho tháng 11 Mười Một 2020 Miên Dương Tử vi cho tháng 11 Mười Một 2020 Kim Ngưu
Tử vi cho tháng 11 Mười Một 2020 Song Nam Tử vi cho tháng 11 Mười Một 2020 Bắc Giải
Tử vi cho tháng 11 Mười Một 2020 Hải Sư Tử vi cho tháng 11 Mười Một 2020 Xử Nữ
Tử vi cho tháng 11 Mười Một 2020 Thiên Xứng Tử vi cho tháng 11 Mười Một 2020 Hổ Cáp
Tử vi cho tháng 11 Mười Một 2020 Nhân Mã Tử vi cho tháng 11 Mười Một 2020 Nam Dương
Tử vi cho tháng 11 Mười Một 2020 Bảo Bình Tử vi cho tháng 11 Mười Một 2020 Song Ngư
iPhone / iPad Android