Xem tử vi cá nhân miễn phí iPhone / iPad / Android / Windows Phone iPhone/iPad Android Windows Phone
Dấu hiệu tử vi hàng tháng Miên Dương Dấu hiệu tử vi hàng tháng Kim Ngưu Dấu hiệu tử vi hàng tháng Song Nam Dấu hiệu tử vi hàng tháng Bắc Giải Dấu hiệu tử vi hàng tháng Hải Sư Dấu hiệu tử vi hàng tháng Xử Nữ Dấu hiệu tử vi hàng tháng Thiên Xứng Dấu hiệu tử vi hàng tháng Hổ Cáp Dấu hiệu tử vi hàng tháng Nhân Mã Dấu hiệu tử vi hàng tháng Nam Dương Dấu hiệu tử vi hàng tháng Bảo Bình Dấu hiệu tử vi hàng tháng Song Ngư
Miên Dương
Kim Ngưu
Song Nam
Bắc Giải
Hải Sư
Xử Nữ
Thiên Xứng
Hổ Cáp
Nhân Mã
Nam Dương
Bảo Bình
Song Ngư

» » »

Tử vi hàng tháng của bạn cho tháng 9 Chín 2018
  Người biên soạn: Isabelle Fortes

Với sự hiện diện của Mặt Trời trong Xử Nữ và sự mới đến của Sao Thiên Vương trong Kim Ngưu, các vấn đề về môi trường sẽ trở thành tâm điểm quan tâm của tất cả mọi người. Môi trường sẽ trở thành mối quan tâm hàng đầu, với từng cá nhân nói riêng cũng như cả cộng đồng nói chung. Tiết kiệm năng lượng, sức khỏe, chế độ ăn uống và an toàn thực phẩm sẽ được xem như những thành tố không thể thiếu để bảo đảm hạnh phúc và chất lượng cuộc sống. Sau khi suy nghĩ về những vấn đề và giải pháp cụ thể, chúng ta sẽ bắt tay ngay vào hành động và triển khai thực hiện các ý tưởng.

Sao Thổ trong Ma Kết sẽ truyền cho chúng ta sức mạnh để xây dựng và tổ chức lại mọi việc cũng như thiết lập trật tự tại những khu vực đã bị hủy hoại trong quá khứ. Ở phạm vi cộng đồng, sự chú ý sẽ được tập trung vào những trách nhiệm nhất định mà chưa được bàn đến trước đây. Và vì thế, một số người sẽ bị nghi ngờ về danh tiếng của họ. Trong lĩnh vực tình cảm, Sao Kim trong Bọ Cạp sẽ thổi làn gió đam mê, đồng thời đảm bảo sự chắc chắn và nghiêm túc. Nhiều khả năng sắp xuất hiện tình yêu sét đánh…

Nếu bạn muốn truy cập tử vi hàng tháng của mình trong năm, hãy chọn tháng để tải tử vi của dấu hiệu của bạn:

Tử vi cho tháng 9 Chín 2018 Miên Dương Tử vi cho tháng 9 Chín 2018 Kim Ngưu
Tử vi cho tháng 9 Chín 2018 Song Nam Tử vi cho tháng 9 Chín 2018 Bắc Giải
Tử vi cho tháng 9 Chín 2018 Hải Sư Tử vi cho tháng 9 Chín 2018 Xử Nữ
Tử vi cho tháng 9 Chín 2018 Thiên Xứng Tử vi cho tháng 9 Chín 2018 Hổ Cáp
Tử vi cho tháng 9 Chín 2018 Nhân Mã Tử vi cho tháng 9 Chín 2018 Nam Dương
Tử vi cho tháng 9 Chín 2018 Bảo Bình Tử vi cho tháng 9 Chín 2018 Song Ngư
iPhone / iPad Android