Hôm nay, Thứ năm 02 tháng Mười Hai năm 2021
lá số tử vi

Lưu trữ: Tử vi tháng 12 năm 2024

Isabelle Fortes

Bạch Dương Kim Ngưu Song Tử Cự Giải Sư Tử  Xử Nữ  Thiên Bình Bọ Cạp Nhân Mã Ma Kết Bảo Bình Song Ngư Lửa Đất Không khí Nước Lửa Đất Không khí Nước Lửa Đất Không khí Nước Nhấp vào Cung Hoàng của bạn

Các cung thuộc nguyên tố Lửa và Khí sẽ bỏ qua vẻ ngoài và các quy ước. Một số sẽ nắm vững dây cương điều khiển sự tồn tại của họ. Những người khác sẽ cảm thấy cần phải thay đổi những gì cần thay đổi. Để đạt được những bất ngờ nhỏ, các cơ hội hoặc cuộc hội họp sẽ phát sinh. Tuy nhiên, sao Hỏa ở trong cung Sư Tử và sao Diêm Vương thuộc cung Bảo Bình.

Sự kết hợp năng lượng này sẽ rất hữu ích, với điều kiện bạn không nên lạm dụng sức mạnh của nó. Đối với các cung thuộc nguyên tố Nước và Đất, sự tiến triển của chúng được hỗ trợ bởi Sao Thổ trong cung Song Ngư và Sao Thiên Vương ở cung Kim Ngưu. Họ có thể cảm thấy rằng sự tồn tại của họ là không có lối thoát và mỗi ngày đều trôi qua như thế. Nếu họ muốn, họ có thể tô điểm cuộc sống hàng ngày của họ từ việc lấy cảm hứng từ sao Hỏa trong cung Sư Tử, hoặc sao Thủy ở cung Nhân Mã, nhưng với điều kiện phải ở mức hài hòa.

Đọc tử vi của bạn cho:

Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
Hàng tháng
Năm
Tử vi của bạn qua email:
Đăng ký của bạn được đăng ký, cảm ơn sự tin tưởng. Bạn sẽ sớm nhận được một lá số tử vi trong ngày trực tiếp trong hộp thư đến của bạn.
Đóng
Địa chỉ email không hợp lệ hoặc đã được đăng ký.
Đóng